Sensor 1 bzw. 70B3D580A0101554


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 1
Download der Gesamtdaten zu Sensor 1

20.5 Grad Celsius (2018-05-22 19:06:03)
20.94 Grad Celsius (2018-05-22 18:55:55)
21.56 Grad Celsius (2018-05-22 18:45:56)
22.19 Grad Celsius (2018-05-22 18:36:18)
22.56 Grad Celsius (2018-05-22 18:26:17)
22.31 Grad Celsius (2018-05-22 18:16:25)
22.19 Grad Celsius (2018-05-22 18:06:21)
21.81 Grad Celsius (2018-05-22 17:56:04)
22.13 Grad Celsius (2018-05-22 17:46:22)
22.63 Grad Celsius (2018-05-22 17:36:19)

Sensor 2 bzw. 70B3D580A0101529


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 2
Download der Gesamtdaten zu Sensor 2

21.19 Grad Celsius (2018-05-22 19:01:49)
21.5 Grad Celsius (2018-05-22 18:51:52)
21.88 Grad Celsius (2018-05-22 18:42:03)
22 Grad Celsius (2018-05-22 18:31:54)
21.88 Grad Celsius (2018-05-22 18:21:58)
22.13 Grad Celsius (2018-05-22 18:11:51)
21.81 Grad Celsius (2018-05-22 18:01:34)
22.13 Grad Celsius (2018-05-22 17:51:57)
22.56 Grad Celsius (2018-05-22 17:41:40)
23.19 Grad Celsius (2018-05-22 17:31:43)

Sensor 3 bzw. 70B3D580A0101564


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 3
Download der Gesamtdaten zu Sensor 3

20.69 Grad Celsius (2018-05-22 19:03:56)
20.81 Grad Celsius (2018-05-22 18:53:59)
21.06 Grad Celsius (2018-05-22 18:44:07)
21.25 Grad Celsius (2018-05-22 18:34:03)
21.31 Grad Celsius (2018-05-22 18:23:57)
21.5 Grad Celsius (2018-05-22 18:14:03)
21.38 Grad Celsius (2018-05-22 18:04:08)
21.38 Grad Celsius (2018-05-22 17:54:18)
21.63 Grad Celsius (2018-05-22 17:44:07)
21.81 Grad Celsius (2018-05-22 17:33:55)

Sensor 4 bzw. 70B3D580A0101562


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 4
Download der Gesamtdaten zu Sensor 4

20.69 Grad Celsius (2018-05-22 19:06:43)
20.88 Grad Celsius (2018-05-22 18:56:48)
21.25 Grad Celsius (2018-05-22 18:46:21)
21.56 Grad Celsius (2018-05-22 18:36:45)
21.75 Grad Celsius (2018-05-22 18:26:41)
21.75 Grad Celsius (2018-05-22 18:16:35)
21.81 Grad Celsius (2018-05-22 18:06:39)
21.63 Grad Celsius (2018-05-22 17:56:40)
21.88 Grad Celsius (2018-05-22 17:46:20)
22.13 Grad Celsius (2018-05-22 17:36:23)

Sensor 5 bzw. 70B3D580A0100587


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 5
Download der Gesamtdaten zu Sensor 5

21.19 Grad Celsius (2018-05-22 19:04:34)
21.63 Grad Celsius (2018-05-22 18:54:23)
22.25 Grad Celsius (2018-05-22 18:44:21)
22.69 Grad Celsius (2018-05-22 18:34:50)
22.69 Grad Celsius (2018-05-22 18:24:26)
22.75 Grad Celsius (2018-05-22 18:14:38)
22.25 Grad Celsius (2018-05-22 18:04:22)
22.13 Grad Celsius (2018-05-22 17:54:27)
22.56 Grad Celsius (2018-05-22 17:44:33)
23.13 Grad Celsius (2018-05-22 17:34:46)

Sensor 6 bzw. 70B3D580A01014E6


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 6
Download der Gesamtdaten zu Sensor 6

19.94 Grad Celsius (2018-05-22 19:10:06)
20.13 Grad Celsius (2018-05-22 19:00:10)
20.38 Grad Celsius (2018-05-22 18:50:24)
20.75 Grad Celsius (2018-05-22 18:40:15)
20.94 Grad Celsius (2018-05-22 18:30:22)
21.19 Grad Celsius (2018-05-22 18:20:15)
21.5 Grad Celsius (2018-05-22 18:10:31)
21.56 Grad Celsius (2018-05-22 18:00:14)
22.13 Grad Celsius (2018-05-22 17:50:29)
22.63 Grad Celsius (2018-05-22 17:40:14)

Sensor 7 bzw. 70B3D580A0101506


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 7
Download der Gesamtdaten zu Sensor 7

21.31 Grad Celsius (2018-05-22 19:10:09)
21.75 Grad Celsius (2018-05-22 19:00:37)
22.19 Grad Celsius (2018-05-22 18:50:39)
22.5 Grad Celsius (2018-05-22 18:40:26)
22.38 Grad Celsius (2018-05-22 18:30:28)
22.44 Grad Celsius (2018-05-22 18:20:08)
22.44 Grad Celsius (2018-05-22 18:10:24)
21.81 Grad Celsius (2018-05-22 18:00:30)
22 Grad Celsius (2018-05-22 17:50:29)
22.5 Grad Celsius (2018-05-22 17:40:38)

Sensor 8 bzw. 70B3D580A010151B


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 8
Download der Gesamtdaten zu Sensor 8

20.31 Grad Celsius (2018-05-22 19:05:44)
20.38 Grad Celsius (2018-05-22 18:55:57)
20.56 Grad Celsius (2018-05-22 18:45:52)
20.81 Grad Celsius (2018-05-22 18:35:38)
20.88 Grad Celsius (2018-05-22 18:25:59)
20.88 Grad Celsius (2018-05-22 18:15:40)
20.94 Grad Celsius (2018-05-22 18:05:58)
20.69 Grad Celsius (2018-05-22 17:56:00)
20.88 Grad Celsius (2018-05-22 17:45:33)
21.19 Grad Celsius (2018-05-22 17:35:33)

Sensor 9 bzw. 70B3D580A01014BF


Batteriestatus: 95%
Sendestatus OK

Detaildaten zu Sensor 9
Download der Gesamtdaten zu Sensor 9

22.38 Grad Celsius (2018-05-22 19:05:50)
22.63 Grad Celsius (2018-05-22 18:55:59)
22.75 Grad Celsius (2018-05-22 18:45:53)
22.81 Grad Celsius (2018-05-22 18:35:56)
22.81 Grad Celsius (2018-05-22 18:25:40)
22.75 Grad Celsius (2018-05-22 18:15:41)
22.38 Grad Celsius (2018-05-22 18:05:39)
22.19 Grad Celsius (2018-05-22 17:55:34)
22.44 Grad Celsius (2018-05-22 17:45:34)
22.94 Grad Celsius (2018-05-22 17:35:48)


Multitech Gateway Administration